1. CEL ZAWODÓW
 • Popularyzacja pływania, ćwiczeń fizycznych, jazdy rowerem i biegów jako formy zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Promocja terenów gminy Brzuze jako miejsca idealnego do uprawiana sportu, rekreacji i turystyki.
 • Integracja oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.
  2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
 • Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze, 87-517 Brzuze.
  3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 • 01.07.2017 (sobota), godz. startu 15:00
 • miejscowość Trąbin, gmina Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie
  4. DYSTANSE I TRASY
 • Dystans zawodów:

pływanie – 750 m

jazda rowerem (MTB) – ok. 20 km

bieg – ok.  5 km

 • Trasy

pływanie – Jezioro Trąbińskie, start: plaża gminna,

jazda rowerem – okolice wsi Trąbin, dwie pętle, drogi asfaltowe i gruntowe,

bieg – okolice wsi Trąbin, bieg w tą i powrotem (tzw. agrafka), droga asfaltowa,

 • Przewidywane są dwie oddzielne strefy zmian pływanie/rower oraz rower/bieg.
 • Meta zawodów znajdować się będzie przy Szkole Podstawowej w Trąbinie.
 • Trasa nie posiada atestów, pomiar za pomocą urządzeń GPS.
 • W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom założone zostały następujące limity czasów: pływanie – 45 min, pływanie + rower – 2:15, całe zawody – 3h.
5. PROGRAM ZAWODÓW
 • Biuro zawodów (przewidziane na terenie Szkoły Podstawowej w Trąbinie) czynne będzie w dniu zawodów od 12:00 do 14:00.
 • Zawody duathlon dla dzieci i młodzieży bieg-rower-bieg: rozgrywane na terenie Szkoły Podstawowej w Trąbinie przed startem zawodów głównych.
 • Godzina startu zawodów głównych: 15:00.
 • Miejsce startu: Trąbin, plaża gminna nad Jeziorem Trąbińskim.
 • Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika,najpóźniej 18:00 – 18:30.
  6. UCZESTNICTWO
 • W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie po rejestracji i dokonaniu opłaty startowej.
 • Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa jest zweryfikowanie zawodnika w biurze zawodów oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem startowym.
 • Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników imprezy w celach promocyjnych.
 • Organizator wyznacza limit zawodników na 100 osób (zawodnicy zarejestrowani z dokonaną opłatą startową).
  7. ZGŁOSZENIA
 • Zapisy poprzez formularz na stronie internetowej.
 • Opłata startowa wynosi: I termin 80zł – do 30 kwietnia 2017 r. II termin 100zł - do 31 maja 2017 r. III termin 130zł – do 30 czerwca 2017 r. w dniu zawodów – 160 zł
 • Opłaty startowej należy dokonać na konto organizatora:

Gminny Klub Sportowy Pojezierze Bzurze

nr konta: 89954600042003001041250001

tytuł przelewu: wpisowe triathlon, imię i nazwisko uczestnika

 • Opłata startowa w dniu zawodów jest opłacana w gotówce w biurze zawodów.
 • Opłaty startowej w dniu zawodów może dokonać jedynie osoba, która dokonała wcześniej rejestracji elektronicznej i potwierdzi mailowo chęć udziału najpóźniej do 24 h przed rozpoczęciem zawodów, pod warunkiem pozostania wolnych miejsc na liście startowej.
 • W dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 20:00 zamknięta zostanie możliwość rejestracji elektronicznej.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zamknięcia wcześniej listy startowej. w szczególności w przypadku osiągnięcia limitu zawodników.
 • Start na dystansie duathlon dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów oraz w szkołach na terenie Gminy Bzurze.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi natomiast w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość jej przepisania na innego zawodnika.
  8. KLASYFIKACJA
 • Kategoria generalna: kobiety i mężczyźni,
 • Kategorie wiekowe kobiety i mężczyźni:

M20: 18-29 lat K20-K30-M30: kobiety 18-39 lat, mężczyźni 30-39 lat K40-M40: 40-49 lat K50-M50: 50 lat i więcej

 • Najlepszy mieszkaniec i mieszkanka powiatu rypińskiego.
 • Klasyfikacja zostanie ustalona na podstawie czasów brutto.

Ostateczny podział na kategorie wiekowe zostanie ustalony na podstawie zgłoszeń do 20 czerwca 2017 r. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w danej kategorii, planuje się połączenie jej z inną kategorią wiekową.

  9. NAGRODY

Za zajęcie miejsc od 1-3 w klasyfikacji generalnej, miejsc 1-3 w każdej z kategorii wiekowej oraz dla najlepszego mieszkańca oraz mieszkanki powiatu rypińskiego przewidziane są nagrody.

Pula nagród obejmować będzie trofea sportowe, nagrody rzeczowe oraz finansowe.

  10. PAKIET STARTOWY Uczestnikom zapewnia się:
 • pamiątkową koszulkę z logo imprezy,
 • medal na mecie,
 • czepek,
 • napoje chłodzące na trasie oraz posiłek regeneracyjny po zakończeniu zawodów,
 • szatnie, depozyt, punkt sanitarny,
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów,
 • zabezpieczenie trasy zawodów przez: ratowników WOPR, OSP, WOLONTARIUSZY.

Uwaga: w przypadku dokonania opłaty po 20 czerwca nie ma pewności otrzymania koszulki w wybranym przez siebie rozmiarze.

11. SPRAWY RÓŻNE
 • W trakcie zawodów zawodnicy obowiązkowo muszą być oznaczeni numerami startowymi. Każdy z zawodników otrzyma dwa egzemplarze numeru startowego.
 • Na dystansie pływackim zawodnicy zobowiązani są do startu w czepkach otrzymanych w pakiecie startowym. Dozwolone są pianki.
 • Na etapie rowerowym zawodnik obowiązkowo musi posiadać własny kask.
 • Na zawodach obowiązuje formuła roweru MTB (niedozwolone stosowanie rowerów szosowych i czasowych).
 • Dozwolony jest drafting (jazda na kole).
 • Na etapie rowerowym oraz biegowym zawodnicy będą poruszać się po drogach publicznych i są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania prawa o ruchu drogowym.
 • Nie ma obowiązku startu w koszulce otrzymanej w pakiecie startowym. Koszulka będzie mieć charakter pamiątkowy.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak w przypadku sytuacji zagrażającej zawodnikom np. wystąpieniu niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, grad itp., organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, zmiany godziny bądź terminu startu lub formuły zawodów.
 • Szczegółowy harmonogram imprezy wraz z informacjami technicznymi dla zawodników zostanie umieszczony na stronie internetowej do 24 czerwca 2017 r.
 • Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu oraz rozstrzygnięcia w kwestiach powyżej nie opisanych należą do organizatora.
 • Kontakt tel: 604 633 419, 54 270 11 23 wew. 38, e-mail: kontakt@triathlon.brzuze.eu

Gmina Brzuze zaprasza!

www.brzuze.pl

REGULAMIN BRZUZE  MINI DUATHLON

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BRZUZE 2017

  Organizator: GKS Pojezierze Brzuze Współorganizatorzy: Urząd Gminy Brzuze, Szkoły z terenu gminy Brzuze Cel imprezy: Popularyzacja biegania i jazdy na rowerze wśród dzieci i młodzieży, Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami Termin i miejsce: 01 lipca 2017 r. (sobota) godz.: 13:30 Szkoła Podstawowa w Trąbinie Warunki uczestnictwa : Zawody będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych ( dziewczęta i chłopcy) rocznik 2008 i młodsi (I kategoria) dystans (m) : 500(rower) -100 (bieg) rocznik 2006-2007 (II kategoria) dystans: (m) 1000(rower) -100(bieg) rocznik 2004-2005 (III kategoria) dystans: (m) 1500(rower) - 200(bieg) rocznik 2001-2002-2003 (IV kategoria) dystans: (m) 2000(rower) - 300(bieg) Zgłoszenia do udziału w Mini Duathlonie : - uczestnicy z gminy Brzuze u nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 15 czerwca 2017 r. - uczestnicy pozostali mailowo bogdanoskwarek@interia.pl - do dnia 20 czerwca 2017 r. - w dniu zawodów zgłoszeń nie przyjmujemy Weryfikacja uczestników (pobranie numerów startowych) w dniu zawodów od godziny 12.00 - 13.00. Podczas weryfikacji należy okazać legitymację szkolna oraz zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach. Obowiązuje własny rower oraz kask ochronny. Nagrody: - Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej (dla dziewcząt i chłopców) nagrody rzeczowe i puchar dla zwycięzcy - Wszyscy uczestnicy po ukończeniu zawodów otrzymują upominki oraz posiłek Wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka.